Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008


Εδώ είναι η πάνω επιφάνεια της βάσης. Το χρωμάτισμα έγινε με ένα χέρι τσιμεντόχρωμα νερού και ένα βερνίκι νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: